Για επαγγελματίες υγείας


Το Effecol 3350 (Μακρογόλη 3350) είναι το υπακτικό
που εμπιστεύονται γιατροί, φαρμακοποιοί
και ασθενείς παγκοσμίως

Υπακτικό Level 1, Grade of evidence A στις ΗΠΑ1,2

1ης επιλογής υπακτικό τόσο σε περίπτωση ενσφήνωσης όσο και ως θεραπεία συντήρησης3

Υπακτικό εκλογής στην εγκυμοσύνη από την American Gastroenterological Association4

Υπακτικό εκλογής σε περίπτωση χρόνιας δυσκοιλιότητας σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον από την American Academy of Neurology5

1. Bharucha AE, et al, American Gastroenterological Association medical position statement on constipation.Gastroenterology. 2013 Jan;144(1):211-7. 2. Lindberg G. et al, World Gastroenterology Organisation global guideline: Constipation–a global perspective.J Clin Gastroenterol. 2011 Jul;45(6):483-7. 3. M.M. Tabbers, C. DiLorenzo, M.Y. Berger, C. Faure, M.W. Langendam, S. Nurko, A. Staiano, Y. Vandenplas, and M.A. Benninga. Evaluation and Treatment of Functional Constipation in Infants and Children: Evidence-Based Recommendations From ESPGHAN and NASPGHAN. JPGN 2014;58: 258–274. 4. American Gastroenterological Association Institute Technical Review on the Use of Gastrointestinal Medications in Pregnancy. Gastroenterology; 2006;131:283–311. 5. Neurology 2010;74;924-931
Movement Disorders, 26(S3) 42-80, October 2011

Το Effecol
έχει διαφορετικό
τρόπο δράσης
από τα διεγερτικά
υπακτικά

Δρα μέσω ωσμωτικής
μεταφοράς ύδατος στον
εντερικό αυλό6

6. Παυλίδης Χ, Δυσκοιλιότητα: η ορθή διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση. Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδος 2013, Τόμος 9, τεύχος 1.

Το Effecol
έχει διαφορετικό
τρόπο δράσης
από τα διεγερτικά
υπακτικά

Τα διεγερτικά υπακτικά δρουν μέσω επίδρασης στο μυεντερικό πλέγμα, αυξάνοντας την κινητικότητα και την εκκριτική λειτουργία του εντέρου6

6. Παυλίδης Χ, Δυσκοιλιότητα: η ορθή διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση. Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδος 2013, Τόμος 9, τεύχος 1.

logo effecol 3350

 

Κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα

Economic impact of low dose polyethylene glycol 3350 plus electrolytes compared with lactulose in the management of idiopathic constipation in the UK. Christie, AH, et al.UK. Pharmacoeconomics, 2002; 20(1):49-60.
Lee-Robichaud H, Thomas K, Morgan J, Nelson RL. Lactulose versus polyethylene glycol for chronic constipation: review. Cochrane Database Syst Rev. 2010;7:1-38.

· Η μακρογόλη 3350 (PEG) υπερτερεί της λακτουλόζης τόσο σε αποτελεσματικότητα, όσο και στη σχέση κόστους/αποτελέσματος.

· Τα ευρήματα μετανάλυσης μελετών σε ενήλικες και παιδιά με δυσκοιλιότητα κατέδειξαν ότι η μακρογόλη υπερτερεί της λακτουλόζης στη μείωση του κοιλιακού άλγους, στη βελτίωση της συχνότητας των κενώσεων και στην ποιότητα των κοπράνων.

Cleveland MV, Flavin DP, Ruben RA, Epstein RM, Clark GE. New polyethylene glycol laxative for treatment of constipation in adults: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. South Med J. 2001;94(5):478-481.

· Μετά από 14 ημέρες οι ασθενείς που έλαβαν μακρογόλη είχαν στατιστικά σημαντική αύξηση στην κινητικότητα του εντέρου σε σχέση με αυτούς που έλαβαν placebo. 7,0 vs 3,6 (p<0.001).

DiPalma JA, Cleveland MB, McGowan J, Herrera JL. A comparison of polyethylene glycol laxative and placebo for relief of constipation from constipating medications. South Med J. 2007;100(11):1085-1090.

· Η μακρογόλη 3350, ήδη από την πρώτη εβδομάδα, παρουσίασε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με το placebo σε ασθενείς με δυσκοιλιότητα οφειλόμενη σε φάρμακα, από την πρώτη εβδομάδα. 78,3 vs 39,1 (p<0.001).